عمل میکروسکوپیک واریکوسل

واریکوسل به واریسی شدن رگ های ناحیه تناسلی مردان گفته می شود که معمولا به دلایل مختلف و بعضا شناخته نشده به وجود می آید . گاهی اوقات می تواند این بیماری بر روی باروری آن ها تاثیر بگذارد که موجب ناباروری موقت یا دائم شود که می توان با ادامه مطلب…

The Untold Secret To Electric Dog Door In Less Than Ten Minutes

Here at Cornelscourt Glass we now have been becoming cat flaps and dog flaps into glass for over 10 years and we’re continually striving to deliver our customers the most recent and greatest products available. The RF-technology mechanism in fourth best computerized dog door runs on four D-cell batteries, and it really works in three modes. It’s activated ادامه مطلب…