قیمت کف سابی سنگ

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 11 آبان 1395 در ساعت 16 : 59 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

قیمت کف سابی سنگ : به مراحل پاکسازی و حذف آلودگی ، حذف بر آمدگی و پستی و بلندی سنگ کف سابی سنگ میگویند.قیمت کف سابی سنگ را با توجه به نوع درخواست مشتریان مشخص میکنند. در مبحث کف سابی سنگ از روش ساب زنی با انواع لقمه استفاده میشود که نوعی ابزار می باشد. در برخی موارد از کفسابی به منظور پاکیزه کردن و زدودن سنگ استفاده می شود اما اکثر موارد استفاده کفسابی سنگ برای یکنواخت کردن و یکدست کردن سنگ و شیشه ای کردن و براق کردن سنگ از دستگاه کف سابی سنگ استفاده می کنند. قیمت کف سابی سنگ با توجه به مدت زمان استفاده از کفسابی و نو استفاده از لقمه های سنگ و... مشخص می شود. بدین صورت که در برخی موارد شاهد این موضوع هستیم که مشتریان از شرکت کفسابی سنگ درخواست میکنند که سنگ را علاوه بر پاکسازی ، یکنواخت کنند و پستی و بلندی های بین سنگ ها و شیارهای بین آنها را نیز از بین ببرند. با استفاده از لقمه های خاص در کفسابی سنگ میتوان تا حد بسیار زیادی سنگ را شیشه ای و براق نمود. هر دستگاه کفسابی تا سقف مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد و در روز متراژ خاصی رامیتوان با این دستگاه کفسابی نمود . بنابراین عوامل متعددی باعث تعیین قیمت کف سابی سنگ می شود. در مقالات بعدی در مورد انواع لقمه های کفسابی و کاربرد کفسابی توضیح خواهیم داد .

با تشکر از همراهی شما

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :