سنگ کلیه

سنگ کلیه سنگ کلیه به عنوان یکی از بیماری های شایع دستگاه ادراری شناخته شده است. زمانی که حجم ادرار کاهش می یابد و مواد تشکیل دهنده سنگ در ادرار افزایش می یابد ،سنگ کلیه تولید می گردد. شاید بتوان گفت که،سنگ کلیه نیز گاهی بر اثر وراثت نیز در فرد ادامه مطلب…